نماینده برگزاری دوره های مجازی انجمن پرستاری ایران

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی انجمن پرستاری ایران راهی برای آینده روشن

انجمن پرستاری ایران

مربی مهد کودک

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.
1

مدیریت زخم

قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,000,000 تومان است.
162

دوره سالمندیاری

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.
1

کاربر ماساژ | لاغری و ریلکسی

6,000,000 تومان 5,000,000 تومان
152

دوره دستیار کنار پزشک

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.
751

دوره کمک های اولیه و امداد و نجات + مدرک معتبر

قیمت اصلی 1,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,700,000 تومان است.
40:00ساعت
125

دوره آموزشی نمونه گیری و پذیرش آزمایشگاه + مدرک معتبر

قیمت اصلی 4,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000 تومان است.
40:00ساعت
134

دوره آموزشی تکنسین داروخانه + مدرک معتبر

قیمت اصلی 5,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000 تومان است.
40:00ساعت
144

دوره آموزشی دستیار دندانپزشک + مدرک معتبر

قیمت اصلی 4,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000 تومان است.
40:00ساعت
134

دوره آموزشی امدادگر اورژانس(3 سطحی) + مدرک معتبر

قیمت اصلی 4,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000 تومان است.
40:00ساعت
125

دوره آموزشی کمک پرستاری + مدرک معتبر

20,000,000 تومان
1380:00ساعت
۲۲۰