نماینده برگزاری دوره های مجازی انجمن پرستاری ایران
نرم افزار داروخانه شارپ ایمن افزار شایگان پس از بازنگـری هـای متعدد از نرم افـزار های مختلف، از جمله نرم افزار نسخه 5/8 و نسخه هـای قبلی  که در بیش از 5000  داروخـانه نصب و در حال استفـاده می باشد ، مجدداً طراحی و تولید شده است. در طراحی نرم افزار نسخه  شارپ شرکت ایمن افزار  با بهره گیری از نقطه نظرات مثبت داروخـانه داران، صاحب نظران، و تحقیقات مستمر کارشناسان با تجربه مشکلات داروخانه ها با روش هایی  بسیار کـاربردی حل شده  است که منجر به ساده شدن کارها تا حد قابل توجه، سرعت بخشیدن به عملیات، جلوگیری از  خطاهای انسانی، به حداقل  رساندن زیان ها و کسورات داروخانه  از کانالهای مختلف  به روز رسانی خودکار برنامه و اطلاعـات قیمت ها و تعهدات  بیمه ای از طریق اینترنت، حسابداری و  انبارداری ویژه ، گزارشات  بی نظیر مدیریتی و استفاده از  تکنولوژی های مفید در نرم افزار از ویژگی های بارز نرم افزار شارپ نسخه طلایی شرکت مهندسی ایمن افزار شایگان می باشد .

آموزش نرم افزار ایمن افزار داروخانه

آموزش تنظيمات و ارسال نسخ به صورت الكترونيكي براي سازمانهاي تامين و سلامت

برای شرکت در دوره تکنسین داروخانه کلیک کنید

نسخه الکترونیک

آموزش های بیشتر در :

5/5 - (1 امتیاز)